Październik na Klonowej

W naszym przedszkolu minął kolejny miesiąc bogaty w wiele zajęć i atrakcji.

Grupa Lwiątek oraz Tygrysków brała udział w zajęciach naukowych, na których dzieci przypomniały sobie zasady dbania o higienę oraz przyswoiły wiadomości dotyczące wirusów.

Dużo uśmiechu i radości przyniosły naszym przedszkolakom również zajęcia taneczne oraz karate mające na celu rozwój cech motorycznych, a także psychicznych dziecka.

W tym miesiącu czas przedszkolakom umilały również spacery po okolicy naszego przedszkola, a także angielski z panią Ewą.