Maj- Mini College Łopuszno

Miesiąc maj to czas powrotu części przedszkolaków do przedszkola. Po długiej przerwie wywołanej ogólnokrajową kwarantanną z powodu pandemii COVID-19  od 6 maja 2020 roku przedszkole znów zaczęło funkcjonować jednak w nowej dla wielu przedszkolaków rzeczywistości. Podstawą było zapoznanie dzieci z wszelkimi zasadami zachowania bezpieczeństwa, higieny oraz sumiennego ich przestrzegania. Dzieci szybko przyswoiły nowe reguły, a istnienie kilku ograniczeń nie było przeszkodą w swobodnej i atrakcyjnej zabawie.  Ten miesiąc to nie tylko czas zabawy, ale również nauki. Część dzieci nadal pozostająca w domu miała możliwość korzystać z prowadzonych przez nauczycieli zajęć on-line, a także spotkać się  i porozmawiać za pośrednictwem platformy „Zoom” z przedszkolakami uczęszczającymi do przedszkola.

Na zajęciach prowadzonych w miesiącu maju dzieci zapoznały się z różnorodnymi zawodami, poznały owady żyjące na łące. Był również czas na rozmowy o rodzinie, a przede wszystkim święcie Dnia Mamy, na które dzieci przygotowały piękne upominki.

W tym miesiącu przedszkolaki na nowo założyli ogródek przedszkolny, w którym zasiały różnorodne warzywa. Dzieci chętnie przejęły odpowiedzialność za dbanie i podlewanie warzyw, oczekując na pierwsze ich kiełki.

W tym miesiącu prowadzone były również zajęcia naukowe, na których dzieci poznały właściwości różnych materiałów, tj.: plastik, drewno, metal, szkło, papier. Zapoznały się także z właściwościami tkanin. Miały również możliwość doświadczyć samodzielnego tkania przy użyciu włóczki.

Miesiąc maj to czas zabaw nie tylko w przedszkolu, ale również poza nim. Plac przedszkolny był głównym miejscem spędzania czasu przedszkolaków.

Opracowała: Magdalena Barańska