Maj 2020 – MC Piekoszów ul. Kochanowskiego

WRACAMY DO PRZEDSZKOLA!

Po długiej przerwie nasze przedszkolaki wróciły do przedszkola. Po ogólnokrajowej kwarantannie z powodu pandemii Coronavirusa od 06 maja 2020 roku znowu mogliśmy spotkać się w przedszkolu. Przedszkole funkcjonuje przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, według obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
Mamy nadzieję, że dzieci będzie przybywać i będziemy się wspólnie bawić w coraz większym gronie.

W pierwszym tygodniu maja zagłębiliśmy się w tematykę muzyki. Rozmawialiśmy o muzyce, poznawaliśmy instrumenty oraz rozbudzaliśmy zainteresowanie muzyczne przez obcowanie z rytmem i dźwiękiem.

W drugim tygodniu dzieci z naszego przedszkola pogłębiły swoją wiedzę na temat zwierząt żyjących na łące. Rozmawialiśmy o przyrodzie, a także poznaliśmy mieszkańców łąki oraz poznaliśmy dźwięki jakie wydają.

W trzecim tygodniu  maja skupiliśmy się na święcie naszych kochanych Mam. Każdy przedszkolak wykonał własnoręcznie wykonaną laurkę dla swojej mamy.

Idzie maj przez ziemię

Budzi kwiatów pąki

Do mojej Mamusi

Dziś zapewne wstąpi.

 

Tekst opracowała: Agnieszka Skałbania