Mini College Końskie-Marzec

Mamo, tato przeczytaj bajkę!

Marzec zaczęliśmy od przyjaźni z książką. Zaprosiliśmy do przedszkola p.Małgosię, mamę Jasia, która przeczytała  dzieciom książeczkę z ulubionej przez syna serii o „Maszy i niedźwiedziu”. Pani Małgosia zachęcała inne dzieci, aby poprosiły swoich rodziców, o codzienne wieczorne bajki do snu. Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Systematyczny kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. Dziękujemy mamie Jasia za przeczytanie bajek przedszkolakom .

 

Bardzo ważnym elementem nauki przez zabawę jest rozwój u dzieci i ich naturalnej pasji odkrywania świata poprzez ciekawe eksperymenty i doświadczenia. Nasze cotygodniowe zajęcia doświadczalno – naukowe w interesujący sposób przedstawiają przedszkolakom naukowy sposób myślenia w oparciu o dane zajęcia. Uczą myślenia, wyobraźni, spostrzegawczości oraz poznawania świata.

W drugim tygodniu marca podczas świetnej zabawy dzieci poznały samogłoski: a, e, i, o, u, y. Zajęcia w sposób bardzo interesujący poprzez zabawę przeprowadziła Nasza Pani psycholog Anetka.

Samogłoski to głoski, na których opiera się polska mowa. Nie tylko decydują o melodii języka, ale także ułatwiają wyrażanie emocji i proces nauki czytania. Samogłoski są niezwykle ważne dla języka, a zatem dla bezproblemowej komunikacji. W związku z czym naukę czytania najlepiej jest zacząć właśnie od samogłosek.

Tego dnia przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem brały udział w zajęciach.

 

  W przedszkolu zajęcia plastyczne pełnią szczególną rolę. Kształtują i rozwijają wrażliwość na piękno kształtów i otaczającej rzeczywistości. Wzbogacają aktywność umysłową, pobudzają wyobraźnię i wyzwalają inicjatywę twórczą, kształtują osobowość oraz wzbogacają przeżycia. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałość zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.

Opracowały: Katarzyna Dukat, Ewelina Joniec.