Maj – Mini College Jurajska

Konstytucja 3 maja

Z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja w naszym przedszkolu odbyła się uroczysta Akademia, przygotowana przez dzieci z grup: „Kaczuszki” i „Misie”. Celem uroczystości  było kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości narodowej u naszych wychowanków.  Celebrowanie tego podniosłego dnia było wyrazem szacunku względem minionych pokoleń, walczących o wolność i niepodległość Polski. W tym wyjątkowym dniu dzieci zaprezentowały się niezwykle elegancko, a  poprzez wiersz, słowo i piosenkę  wyraziły najszczersze uczucia wobec swojej Ojczyzny.   Upamiętniając tę rocznicę nie mogło zabraknąć wspólnie odśpiewanego  hymnu narodowego „Mazurka Dąbrowskiego”.  Właśnie w takich chwilach czujemy się dumni z naszego kraju i jego pięknej historii. Niech to uczucie w naszych sercach pozostanie na zawsze.

W dniu 27 maja w ramach Dni Techniki Kolejowej odbyła się wycieczka na dworzec kolejowy w Kielcach. Celem naszej wyprawy było przybliżenie specyfiki pracy  na kolei, zapoznanie z wybranymi zawodami związanymi z koleją , poznanie zasad bezpiecznych i prawidłowych zachowań w pobliżu przejazdu kolejowego, na peronach i w pociągu. Wiele przeżyć i emocji dostarczył dzieciom przejazd koleją. Była to także świetna okazja do poznania pracy kolejarza, maszynisty i konduktora w ich naturalnym środowisku.

Logopedia

Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu łączą wesołą zabawę z ćwiczeniami kształtującymi prawidłową mowę. Okazuje się, że usprawnianie narządów mowy wcale nie musi być nudne. Nasza pani logopeda proponuje naszym przedszkolakom ciekawe zabawy i ćwiczenia artykulacyjne, językowe oraz słuchowe. Do ulubionych ćwiczeń oddechowych należy zabawa z „dmuchajką”, dzięki której dzieci uczą się kontrolować oddech, wydłużają fazę wydechową oraz utrwalają prawidłowy tor oddechowy.

Podczas zajęć logopedycznych buziaki ćwiczymy, pięknie mówimy i świetnie się bawimy!

Karate

Zajęcia odbywają się w formie zabawy przystosowanej do możliwości psychofizycznych dzieci. Wzmacniają mięśnie poprawiają koordynację ruchową i ogólną sprawność fizyczną. Zajęcia te są idealnym połączeniem gimnastyki ogólnorozwojowej, gimnastyki korekcyjnej oraz elementów karate. Nie brakuje również elementów kultury japońskiej oraz nauki podstawowych słów z tego języka.

Zajęcia naukowe

Dla dzieci otaczający je świat jest pełen zagadek i rzeczy niezwykłych. To wszystko, co dla dorosłych jest naturalne i powszechne, dla maluchów jest przedmiotem dociekliwych badań. W miesiącu maju dzieci  w naszym przedszkolu zapoznały się z pojęciem PH oraz przy pomocy różnych doświadczeń poznały właściwości odczynu kwaśnego i zasadowego. Utrwalały wiedzę z zakresu  barw podstawowych, a przy użyciu barwników eksperymentowały ze sposobem tworzenia  barw pochodnych.

Rytmika

Dzięki zajęciom umuzykalniającym  dzieci reagują ruchem na zamianę dynamiki i tempa muzyki, odtwarzają  zadany rytm, interpretują ruchem treść muzyki. W tym miesiącu dzieci uczyły się piosenek na Dzień Mamy i Taty.