Listopad – Mini College Łopuszno

Listopad w przedszkolu obfitował w różnego rodzaju wydarzenia oraz uroczystości. Pierwszym celebrowanym wydarzeniem było Święto Zmarłych 1 listopada. W związku z tym, na zajęciach rozmawialiśmy z dziećmi na temat istoty święta, a dwie starsze grupy „Podróżnicy” i „Naukowcy” odwiedziły Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Łopusznie, gdzie zapaliły znicze.

Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem, które świętowaliśmy w przedszkolu była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Ze względu na doniosłą, okrągłą rocznicę staraliśmy się w różnoraki sposób zapoznać i zainteresować dzieci historią Polski oraz podkreślić wagę Święta Niepodległości. Wśród ważniejszych wydarzeń z tym związanych, należy wymienić warsztaty „Polska- moja mała ojczyzna ”, podczas których dzieci usłyszały i zobaczyły ciekawą prelekcję na temat swojego kraju, a następnie brały udział w patriotycznej sesji zdjęciowej.

W przedszkolu oglądaliśmy filmy edukacyjne mówiące o symbolach narodowych, śpiewaliśmy hymn Polski, a także uczyliśmy się „Katechizmu młodego Polaka” Władysława Bełzy.

Starsze grupy przygotowały piękną akademię o patriotycznych wartościach, którą zaprezentowały młodszym dzieciom.