Wrzesień – Mini College Końskie

Taniec

19 września 2018 roku odbyły się pierwsze zajęcia z tańca. Zajęcia co tydzień prowadzi profesjonalny tancerz Pan Piotr Mostowski. Przedszkolaki z wielką chęcią uczestniczą w zajęciach i starają się odwzorować ruchy nauczyciela. Taniec dostarcza dziecku wiele korzyści, zarówno zdrowotnych jak i kształcących oraz wychowawczych. Lekcje tańca prowadzone przy muzyce oddziałują na emocje, potrzeby duchowe i wyobraźnię człowieka. Wspólne zabawy i tańce budzą oraz rozwijają w dzieciach potrzebę wspólnego działania, zwiększają poczucie sprawczości oraz odpowiedzialności. Dzięki tym zajęciom dzieci mogą rozwijać indywidualne zdolności, są aktywne i samodzielne. Poza tym konieczność zapamiętania różnych sekwencji następujących w tańcu zmusza przedszkolaka do koncentracji uwagi, szybkiej decyzji i orientacji.

Lekcje tańca pomagają pokonywać nieśmiałość dziecka, jego wewnętrzne opory oraz stwarzają okazję do uaktywnienia. Nasze zajęcia odbywają się w atmosferze radości i akceptacji, dzięki czemu przedszkolaki czują się swobodnie i chętnie biorą w nich udział. Dodatkową zachętą są naklejki, które nauczyciel rozdaje aktywnym dzieciom po każdych zajęciach.

 

Rytmika

Pierwsze zajęcia z rytmiki odbyły się 11.09.2018 roku. Cotygodniowe lekcje prowadzi Pani Paulina Dzwonek. Zajęcia rytmiczne rozwijają u dzieci koordynację ruchową dzięki połączeniu ćwiczeń fizycznych z bodźcami dźwiękowymi. Nauczyciel rytmiki edukuje dzieci z zakresu cech dźwięków – czasu trwania, wysokości. Kształtuje umiejętności odtwarzania tempa, rytmu i metrum. Z biegiem czasu dzieci uczą się określać które dźwięki są ciche a które głośne, które niskie a które wysokie, które są wolne a które szybkie. Zajęcia wpływają nie tylko na muzyczne zdolności dzieci, ale również na ich sprawność fizyczną i umysłową. Poprawiają pamięć słuchową i wzrokową, usprawniają koordynację ruchową oraz są świetnym przygotowaniem do późniejszych występów publicznych. Dzieci na zajęciach rytmicznych uczą się piosenek, podstawowych układów tanecznych ale także wzbogacają swoją wiedzę na temat otaczającego świata. Rytmika sprawia, że dzieci uczą się pracy w grupie i mają okazję poznawać muzykę na żywo. Dzieci z Mini College bez oporów wzięły udział w inauguracyjnych zajęciach rytmicznych, a gdy lekcja dobiegła końca z wielką niecierpliwością czekały już na następną. Z pewnością tego typu zajęcia korzystnie wpłyną na rozwój naszych przedszkolaków.

Dogoterapia

Kolejnym urozmaiceniem w tym roku szkolnym są zajęcia z dogoterapii prowadzone raz w miesiącu przez Panie: Aleksandra Bąk i Magdalena Pawlik. Pierwsze tego typu zajęcia miały miejsce 28.09.2018 roku. Kontakt z psem rozbudza w dzieciach umiejętność empatycznego myślenia, ich wrażliwość na innych, tworzy prawidłową relację z psem i uczy zasad bezpiecznego postępowania z pupilem, kształtuje umiejętność okazywania emocji związanych z kontaktem z psem, edukuje z zakresu kynologii, wyzwala spontaniczną aktywności w zabawie z psem, motywuje do uczenia się, buduje więź emocjonalną u dzieci mających z tym trudności, wzmacnia poczucie własnej wartości i sprawczości, doskonali sprawność ruchową, rozwija poczucie odpowiedzialności za innych ale także poczucie przynależności do grupy i bycia potrzebnym[1].

W naszym przedszkolu dzieci entuzjastycznie podeszły do spotkań z pieskami, niemałą radość sprawiła im możliwość kontaktu ze zwierzęciem, karmienia go i zabawy z nim.

[1] http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/dogoterapia, dn. 26.03.1018r.